Written by 13:10 Hydro, Meteo • One Comment

IMGW-PIB: Prognoza pogody dla Polski na sierpień 2020 roku

Prognoza średniej temperatury powietrza

Temperatura „powyżej normy” na obszarze całego kraju, z wyjątkiem Mazowsza, Podlasia i miejscami Pomorza, gdzie prognozowane są temperatury „w normie”.

Prognozy średniej temperatury powietrza na sierpień 2020 r. dla wybranych miast według modelu IMGW-PIB (model regresyjny) i modeli CFS2 zgodnie wskazują na miesiąc z średnią temperaturą w klasie „powyżej normy” lub w górnej granicy „w normie”. Jedynie w przypadku Poznania, Warszawy i Wrocławia wskazania z modelu IMGW-PIB przewidują wartości wyższe niż z modeli CFS (Grafika 1-3).

Model IMGW-PIB (model klasyfikatora Bayesa) na sierpień 2020 r. prognozuje średnią temperaturę powietrza „w normie” jedynie na Mazowszu, Podlasiu i miejscami na Pomorzu. Na pozostałym obszarze kraju, z wysokim prawdopodobieństwem, występować będą średnie temperatury w klasie „powyżej normy” (Grafika 4-5).

W celu ustalenia, jakiej klasy średniej temperatury powietrza („poniżej normy”, „w normie” i „powyżej normy”) należy spodziewać się w konkretnej lokalizacji, prosimy przyjrzeć się rycinom z prognozą prawdopodobieństwa wystąpienia klas (Grafika 5).

Grafika 1. Granice normy średniej temperatury powietrza w sierpniu.

Grafika 2. Prognozowane średnie temperatury powietrza dla wybranych miast w sierpniu 2020 r. według modelu IMGW-PIB na tle prognoz CFS2.

Grafika 3. Prognozowane średniej temperatury powietrza w sierpniu 2020 r. dla wybranych miast według modeli IMGW-PIB i CFS2.

Grafika 4. Najbardziej prawdopodobna klasa średniej temperatury powietrza w sierpniu 2020 r. według modelu IMGW-PIB.

Grafika 5. Prawdopodobieństwo wystąpienia klas „poniżej normy”, „w normie” i „powyżej normy” dla średniej temperatury powietrza w sierpniu 2020 r. według modelu IMGW-PIB.

Prognoza sumy opadów

Sumy opadów „powyżej normy” przeważnie na Podlasiu oraz na Warmii i Mazurach, a także miejscami na Lubelszczyźnie, Śląsku i w zachodniej Małopolsce. Opady “poniżej normy” na ogół na Kielecczyźnie, Podkarpaciu i w Tatrach oraz miejscami na Mazowszu i Ziemi Lubuskiej. Sumy opadów w pozostałej części kraju „w normie”

Sumy opadów na sierpień 2020 r. dla wszystkich wybranych miast według modelu IMGW-PIB (model regresyjny) powinny być w klasie „poniżej normy”, z wyjątkiem Szczecina – tam „w normie”. Prognozy sumy opadów według modeli CFS2 są wyższe, w zależności od miasta prognozowane wartości są „w normie” lub „powyżej normy” (Grafika 6-8).

Według modelu IMGW-PIB (model klasyfikatora Bayesa) najwyższe prawdopodobieństwo wystąpienia miesięcznej sumy opadów „powyżej normy” w sierpniu 2020 r. dotyczy Podlasia oraz Warmii i Mazur, a także miejscami Śląska i w zachodniej Małopolski. Opady „poniżej normy” prognozowane są na ogół na Kielecczyźnie, Podkarpaciu i w Tatrach, a także miejscami na Mazowszu i Ziemi Lubuskiej (Grafika 9-10).

W celu ustalenia, jakiej klasy średniej temperatury powietrza („poniżej normy”, „w normie” i „powyżej normy”) należy spodziewać się w konkretnej lokalizacji, prosimy przyjrzeć się rycinom z prognozą prawdopodobieństwa wystąpienia klas (Grafika 5).

Grafika 6. Granice normy sumy opadów w sierpniu.

Grafika 7. Prognozowane sumy opadów w sierpniu 2020 r. dla wybranych miast według modelu IMGW-PIB na tle prognoz CFS2.

Grafika 8. Prognozowane sumy opadów w sierpniu 2020 r. dla wybranych miast według modeli IMGW-PIB i CFS2.

Grafika 9. Najbardziej prawdopodobna klasa sumy opadów w sierpniu 2020 r. według modelu IMGW-PIB.

Grafika 10. Prawdopodobieństwo wystąpienia klas „poniżej normy”, „w normie” i „powyżej normy” dla sumy opadów w sierpniu 2020 r. według modelu IMGW-PIB.

Dni z opadami

Liczba dni z opadem na terenie całego kraju na ogół „w normie”. Miejscami na Lubelszczyźnie liczba dni “powyżej normy”, a na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Pomorzu, Podlasiu, Warmii i Mazurach, Tatrach, Beskidach i Bieszczadach – „poniżej normy”.

Według modelu IMGW-PIB (model klasyfikatora Bayesa) liczba dni z opadem w sierpniu 2020 r. na przeważającym obszarze kraju powinna mieścić się “w normie”. Najwyższe prawdopodobieństwo wystąpienia liczby dni z opadem “powyżej normy” prognozuje się na Lubelszczyźnie. Miesiąc “poniżej normy” pod względem liczby dni z opadem przewiduje się miejscami na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Pomorzu, Podlasiu, Warmii i Mazurach, Tatrach, Beskidach i Bieszczadach (Grafika 11-13).

W celu ustalenia, jakiej klasy średniej temperatury powietrza („poniżej normy”, „w normie” i „powyżej normy”) należy spodziewać się w konkretnej lokalizacji, prosimy przyjrzeć się rycinom z prognozą prawdopodobieństwa wystąpienia klas (Grafika 13).

Grafika 11. Granice normy liczby dni z opadem w sierpniu.

Grafika 12. Najbardziej prawdopodobna klasa liczby dni z opadem w sierpniu 2020 r. według modelu IMGW-PIB.

Grafika 13. Prawdopodobieństwo wystąpienia klas „poniżej normy”, „w normie” i „powyżej normy” dla liczby dni z opadem w sierpniu 2020 r. według modelu IMGW-PIB.

Uwaga! Prognoza jest orientacyjna i dotyczy średniego przebiegu dla całego regionu
i danego okresu prognostycznego. Niestety nie można wykluczyć wystąpienia lokalnych lub krótkotrwałych zjawisk ekstremalnych. Nie jest możliwy dokładniejszy opis przewidywanej pogody z tak dużym wyprzedzeniem.

Jak interpretować długoterminowe prognozy pogody?

Prognozy pogody z wyprzedzeniem kilkumiesięcznym zawsze obarczone są dużą niepewnością. Pomimo stale powiększających się zasobów wiedzy o procesach zachodzących w atmosferze i coraz większej mocy obliczeniowej komputerów, nie można uniknąć błędów. Wynikają one zarówno ze specyfiki stosowanych metod prognostycznych i uproszczeń w opisie procesów atmosferycznych, jak i ryzyka nagłego pojawienia się zjawiska (często lokalnego), które zaburza procesy pogodowe.

W związku z powyższym, nie można opierać się na wynikach tylko jednego modelu prognostycznego, a wnioski końcowe należy wyciągać na podstawie wiązki prognoz otrzymanych z różnych modeli (statystycznych i numerycznych), bazujących na różnych danych wejściowych i używających różnych metod analizujących informację zawartą w dostarczonych danych.

Obecnie odnotowuje się tendencję do odchodzenia od prognoz kategorycznych na rzecz prognoz probabilistycznych, które nie wykluczają wystąpienia innych klas, a jedynie wskazują najbardziej prawdopodobną. W tym kierunku idą też prace nad wciąż rozwijanymi modelami w IMGW-PIB.

W swojej pracy nasi specjaliści od prognoz długoterminowych opierają się zarówno na autorskich statystycznych modelach (modele IMGW-PIB), jak i modelach renomowanych światowych ośrodków prognostycznych, takich jak NOAA, Met Office, IRI Columbia, NASA.

W modelach prognostycznych IMGW-PIB stosuje się pojęcie klas „poniżej normy”, „w normie”, „powyżej normy”. Należy przy tym pamiętać, że sformułowania „poniżej normy”, „powyżej normy” nie zawierają informacji, na ile prognozowana wartość będzie niższa od dolnej granicy normy lub wyższa od górnej granicy normy (może to być nawet tylko 0,1 oC).

W komunikacie uwzględniono prognozę średniej miesięcznej temperatury i sumy miesięcznej opadu dla wybranych miast Polski według modelu regresji cząstkowej (model IMGW-PIB) na tle prognoz CFS2 E1, CFS2 E2 i CFS2 E3 oraz prognozę średniej miesięcznej temperatury, sumy miesięcznej opadu i liczby dni z opadem z probabilistycznej prognozy klasyfikatorem Bayesa (model IMGW-PIB). CFS2 nie podaje prognozy dla liczby dni z opadem.


Opracowanie: Krystyna Pianko-Kluczyńska, Krystyna Konca-Kędzierska, Alan Mandal, Tomasz Strzyżewski.
Zdjęcie główne:
Mateusz Zamajtys

(Visited 79 times, 1 visits today)
Tagi: , , , Last modified: 30 sierpnia 2023
Close