Tag: energetyka

AMEW-PL – pierwszy cyfrowy Atlas małej energetyki wiatrowej dla Polski

Nauka, Technologie

W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii (OZE), szczególnie w segmencie mikroinstalacji,...

Read More

Nowe konstrukcje mają pomóc armatorom obniżyć koszty paliwa i zmniejszyć emisje

Technologie

Gdy Cristina Aleixendri zakładała w 2014 roku z dwoma wspólnikami firmę bound4blue, by rozwijać w niej innowacyjne technologie...

Read More

AMEW-PL – the first digital Atlas of small-scale wind energy for Poland

English Edition

In recent years, dynamic development of the renewable energy sources (RES) market has been seen, particularly in the micro-installation...

Read More

Roboty pomogą obniżyć cenę prądu?

Meteo, Technologie

Pierwsza na świecie morska farma wiatrowa (MFW) powstała w 1991 roku w Dani. Dziś już ponad jedna trzecia energii elektrycznej,...

Read More

WMO: Zmiana klimatu zagraża bezpieczeństwu energetycznemu

Klimat, Nauka

Jeśli chcemy ograniczyć globalny wzrost temperatury powietrza, w ciągu najbliższych ośmiu lat musimy podwoić produkcję energii...

Read More

Czemu tu wieje?

Meteo

Mateusz Barczyk IMGW-PIB/Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju...

Read More

Czy droga do „klimatycznego katharsis” wiedzie przez metan?

Klimat, Nauka

Adam Jaczewski, Piotr Sekuła, Rafał Stepnowski IMGW-PIB...

Read More

Ślad węglowy superkomputerów – czy badanie klimatu przyśpiesza jego dewastację?

Klimat, Nauka, Technologie

Mariusz Figurski, Rafał Stepnowski/Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Jerzy Proficz/Centrum...

Read More

Unia Europejska redukuje emisję zanieczyszczeń. Raport EEA wskazuje kolejne wyzwania

Klimat, Nauka

Z opublikowanego 26 sierpnia 2021 roku sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiska na temat statusu krajowych zobowiązań redukcji...

Read More

Prognozowanie zasobów energetyki wiatrowej w Polsce na podstawie numerycznych prognoz pogody

Nauka, Technologie

Rośnie rola odnawialnych źródeł energii w polskim systemie elektroenergetycznym. Największy udział mocy zainstalowanej przypada na...

Read More
Close