Written by 10:01 Nauka, Trendy

70 lat Gazety Obserwatora

obserwator-imgw okładka
Gazeta Obserwatora IMGW

W styczniu 1948 roku ukazało się pierwsze wydanie Gazety Obserwatora pod szyldem Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego. Pomysłodawcą był Marian Molga. Czasopismo miało charakter popularnonaukowy, skierowane było przede wszystkim do obserwatorów meteorologicznych jako poradnik zawodowy.

gazeta obserwator numer 1

W kolejnych latach zmieniał się charakter pisma i częstotliwość wydawania oraz zasięg. Wprowadzono nowe działy, kontynuując jednocześnie główne cele – rozpowszechnianie wśród czytelników rozwijającej się wiedzy hydrologicznej i meteorologicznej, oraz informowanie o roli służby obserwacyjnej. Wieloletnim redaktorem czasopisma była Elżbieta Klejnowska.

W 2019 r., po kilku latach przerwy, wznowiono wydawanie Gazety Obserwatora w nowej odsłonie graficznej. Gazeta pozostała magazynem popularnonaukowym, ale ukierunkowanym przede wszystkim na czytelników spoza IMGW-PIB. Ukazuje się w formie drukowanej i cyfrowej: https://www.imgw.pl/instytut/imgw-obserwator

Obserwator online to kolejny krok w rozwoju magazynu. Jeszcze więcej treści, bieżące komentarze i analizy i najnowsze doniesienia ze świata nauki.

(Visited 213 times, 1 visits today)
Close