Written by 09:27 Klimat, Technologie

GDPFS Web Portal, jako odpowiedź na problem zmiany klimatu i zjawisk ekstremalnych

Portal GDPFS, uruchomiony właśnie przez Światową Organizację Meteorologiczną WMO, to ważne narzędzie, które umożliwi służbom i decydentom pozyskiwanie danych niezbędnych do przewidywania nagłych zjawisk pogodowych i analiz klimatycznych.

Platforma powstała w wyniku wdrożenia przez WMO ujednoliconej polityki międzynarodowej wymiany danych, której celem jest szerszy i łatwiejszy dostęp do wysokiej jakości produktów analitycznych i prognostycznych. Globalny System Przetwarzania i Prognozowania Danych (GDPFS) opiera się na zbiorach danych pomiarowych i obserwacyjnych pochodzących z Global Basic Observation Network (GBON).

Portal ułatwia opracowywanie prognoz i ostrzeżeń o trudnych warunkach pogodowych oraz wspiera światowe systemy generowania i rozpowszechniania analiz i prognoz w różnych skalach czasowych. Dzięki GDPFS organizacje partnerskie, takie jak IMGW-PIB, uzyskają dostęp do zaawansowanych produktów i usług wspierających numeryczne prognozy pogody NWP.

GDPFS stanowi efekt międzynarodowej współpracy, w ramach której państwa i terytoria członkowskie WMO od wielu lat wdrażają i obsługują infrastrukturę pomiarowo-obserwacyjną oraz utrzymują systemy i urządzenia potrzebne do świadczenia tych usług.

Listę produktów GDPFS stanowią linki bezpośrednio przenoszące użytkownika do odpowiednich rekordów metadanych w systemie informacyjnym WIS należącym do WMO. W ten sposób uzyskano płynne połączenie między GDPFS a WIS, umożliwiające wszystkim członkom szybkie i łatwe wyszukiwanie informacji o produktach. Portal internetowy integruje również bezpośrednie łącza do spisów lub otwartych serwerów centrów danych. Różne opcje oferowane przez portal znacznie poprawiają dostępność do danych i produktów GDPFS. Fundamentem projektu WMO jest szybka i skuteczna nawigacja w zbiorach danych, a  także łatwość pozyskiwania prognoz klimatycznych, meteorologicznych, hydrologicznych i zanieczyszczenia atmosfery.

Przypominamy, że portal GDPFS nie jest dostępny dla każdego. Mogą z niego korzystać służby meteorologiczne krajów zrzeszonych w WMO, w tym IMGW-PIB, a także inne instytucje rządowe odpowiadające za bezpieczeństwo meteorologiczne i hydrologiczne (https://wmo.maps.arcgis.com/apps/dashboards/).

IMGW-PIB jest reprezentantem Polski w WMO i posiada dostęp do wszelkich produktów Światowej Organizacji Meteorologicznej.


Oprac. Redakcja.
Zdjęcie główne: Sven Brandsma/Unsplash

(Visited 21 times, 1 visits today)
Tagi: , , , , Last modified: 1 września 2023
Close