Written by 13:44 Klimat

IMGW-PIB uruchomił specjalny serwis dotyczący zagadnień klimatu

klimat.imgw.pl – najważniejsze dane pomiarowe i informacje na temat zmiany klimatu w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat w Polsce.
Instytut komunikuje akcję hasztagiem #imgwtakimamyklimat.

klimat.imgw.pl – najważniejsze dane pomiarowe i informacje na temat zmiany klimatu w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat w Polsce. Instytut komunikuje akcję hasztagiem #imgwtakimamyklimat.

IMGW-PIB od lat prognozuje pogodę i bada klimat. Jako pierwsi w Polsce realizowaliśmy w latach 2008-2012 kompleksowy projekt badawczy na temat obserwowanych zmian elementów klimatu Polski oraz ich konsekwencji dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki. Na bazie tych doświadczeń stworzono dedykowany serwis klimat.imgw.pl. Wszystkie dostępne na platformie dane są na bieżąco aktualizowane. Tylko tu znajdziecie najświeższe analizy klimatyczne.

Uruchomienie serwisu zbiegło się w czasie z powstaniem raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) – “United in Science 2020”. Konkluzje badaczy nie są optymistyczne – stężenia gazów cieplarnianych, które są na najwyższym poziomie od trzech milionów lat, nadal rosną.

“Wszyscy musimy mieć świadomość, że zmiany są i będą miały na nas wpływ. Od problemów z wodą, wysokich temperatur, nagłych i gwałtownych zjawisk atmosferycznych po wiele innych. Musimy zatem zrobić wszystko, aby również w codziennym życiu zwracać uwagę na zasoby wodne, oszczędności energii, eliminację zanieczyszczeń i śmieci. Wszystko ma wpływ na ekosystem naszej planety.”

– mówi prof. dr hab. Mirosław Miętus, który w IMGW-PIB koordynuje prace nad analizami klimatu.

W serwisie klimat.imgw.pl prezentujemy: mapy historyczne z charakterystyką klimatologiczną wybranych elementów meteorologicznych na obszarze Polski, atlas solarny zawierający informacje na temat promieniowania słonecznego oraz biuletyny i diagramy przedstawiające zróżnicowanie przestrzenne i czasowe najważniejszych parametrów klimatycznych. Wszystkie produkty opierają się na zweryfikowanych danych, pochodzących z Centralnej Bazy Danych Historycznych IMGW-PIB, które poddano szczegółowej kontroli jakości (tzw. quality control analysis).

W publikowanym cyklicznie Biuletynie Monitoringu Klimatu Polski eksperci IMGW-PIB prezentują szczegółowe analizy wybranych aspektów meteorologicznych i hydrologicznych w danym okresie, zazwyczaj miesięcznym. Są to m.in.: charakterystyki cyrkulacji atmosferycznej, warunków solarnych, termicznych i opadowych, poziomu morza czy ekstremów pogodowych. W Biuletynie Południowego Bałtyku publikowane są szczegółowe dane o polskiej strefie brzegowej i i Morzu Bałtyckim.

Jednym z najciekawszych produktów są diagramy prezentujące zmienność dobowych wartości temperatury powietrza oraz skumulowanej sumy opadu w bieżącym roku kalendarzowym na tle norm klimatycznych. Pozwalają one śledzić występowanie takich zjawisk, jak fale ciepła i fale chłodu, długotrwałe okresy bezopadowe, czy zdarzenia z opadami ekstremalnymi. Zakres prezentowanych danych będzie stale rozszerzany, a ich implementację koordynuje zespół najlepszych specjalistów z dziedzin klimatologii, hydrologii, meteorologii, oceanologii i inżynierii środowiska.

“Czujemy się zobowiązani, aby oprócz działań statutowych dostarczać informacji i analiz dotyczących zmiany klimatu na terenie Polski. To wiedza ważna dla nas i przyszłych pokoleń. Nasze opracowania pozwalają formułować właściwe wnioski, oparte na danych potwierdzonych naukowo.”

– dodaje prof. Mirosław Miętus.

(Visited 15 times, 1 visits today)
Tagi: , , Last modified: 29 sierpnia 2023
Close