F. Daniel Olah on Unsplash

Written by 10:38 Nauka, Technologie

Dane satelitarne z programu Copernicus coraz bardziej powszechne

W 2019 roku na całym świecie pobrano ponad 1500 tetrabajtów danych EUMETSAT Copernicus. Jak pokazał nowy raport „Copernicus Data User Uptake 2019” dane satelitarne stają się coraz ważniejszym źródłem informacji o środowisku. Wykorzystują je już nie tyko instytucje publiczne i naukowcy, ale również przedsiębiorstwa i osoby prywatne. Wachlarz zastosowania danych z programu Copernicus jest imponujący i stale rośnie.

Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) powstała w 1986 r. w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania satelitarnego systemu obserwacyjnego dla meteorologii i klimatologii krajów Europy. Do głównych zadań organizacji zalicza się: wynoszenie, utrzymanie i eksploatację systemu europejskich satelitów meteorologicznych, a także obsługę programów obowiązkowych, opcjonalnych oraz prowadzonych z udziałem partnerów zewnętrznych. Siedziba organizacji znajduje się w Darmstadt w Niemczech. W skład EUMETSAT wchodzi obecnie 30 krajów członkowskich, w tym Polska.

Program Obserwacji Ziemi Copernicus to inicjatywa realizowana przez Unię Europejską we współpracy z Europejską Agencją Środowiska (ESA). Program do grudnia 2012 r. nosił nazwę GMES – Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa (ang. Global Monitoring for Environment and Security). Głównym celem Programu jest wypracowanie metod zdalnego monitorowania stanu środowiska. Dane pozyskane za pomocą satelitów i w pomiarach in-situ (prowadzonych z naziemnych stacji pomiarowych oraz sensorów zainstalowanych na statkach powietrznych i morskich) będą przetwarzane w celu opracowywania tzw. serwisów informacyjnych, dostarczających użytkownikom określone produkty informacyjne (mapy tematyczne, bazy danych, raporty).

Powszechne wykorzystanie usług informacyjnych programu Copernicus ma przyczynić się do skuteczniejszego (i mniej kosztownego) zarządzania zasobami środowiska, w tym przyspieszy reagowanie w sytuacjach katastrof naturalnych, takich jak powodzie, czy pożary lasów, wpływając na poprawę bezpieczeństwa ludności w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Pozyskiwanie danych satelitarnych do programu Copernicus

Zadaniem organizacji EUMETSAT w programie Copernicus jest operacyjna eksploatacja oraz dystrybucja danych i produktów z satelity obserwacyjnego Ziemi o nazwie Sentinel-3. Wkrótce EUMETSAT będzie pozyskiwać dane z satelitów Sentinel-4 oraz Sentinel-5. Raport z 2019 roku obejmuje pierwszy rok funkcjonowania bliźniaczych satelitów Sentinel-3A i -3B, które pobierały dane obserwacyjne z lądów i mórz. W nadchodzących latach asortyment danych Sentinel-3 zostanie poszerzony o szereg nowych produktów związanych ze składem atmosfery.

Dyrektor Generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej Johann-Dietrich Wörner

“Program Copernicus dokonał niesamowitego postępu w ciągu ostatnich 20 lat dzięki wszystkim zaangażowanym partnerom. Ten innowacyjny program monitoringu środowiska jest symbolem zjednoczonego badania kosmosu w Europie czy też »zjednoczonej Europy w kosmosie« (…) łączy on program kosmiczny z korzyściami dla mieszkańców i gospodarki europejskiej i jednocześnie tworzy bardziej konkurencyjny przemysł kosmiczny w Europie”.
Ilość danych pobranych przez użytkowników w 2019 roku z bazy EUMETSAT Copernicus
Ilość danych pobranych przez użytkowników w 2019 roku z bazy EUMETSAT Copernicus

W czerwcu minęło 20 lat od podpisania porozumienia, na mocy którego rozpoczął się europejski program monitoringu środowiska Copernicus. Z siedmioma będącymi już na orbicie satelitami Sentinel, które dostarczają dziennie terabajty danych, program Copernicus jest największym dostawcą danych obserwacji Ziemi na świecie.

Raport “Copernicus Data User Uptake 2019 Report” dostępny na: https://www.eumetsat.int/website/home/News/DAT_5100937.html


Opracowanie: Rafał Stepnowski
Zdjęcie główne: Daniel Olah | Unplash

(Visited 36 times, 1 visits today)
Tagi: , , , Last modified: 30 sierpnia 2023
Close