F. Clint Mckoy on Unsplash

Written by 12:40 Hydro, Meteo, Technologie

MONITOR – aplikacja wspierająca instytucje zarządzania kryzysowego

Małgorzata Czepiel
IMGW-PIB/Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju

Ekstremalne zjawiska pogodowe mają gwałtowny i często nieprzewidywalny przebieg. Informacja o zagrożeniu musi być zatem precyzyjna, szybka i czytelna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, bazując na doświadczeniach z powodzi w 2010 roku, opracował i wdrożył do pracy operacyjnej nowoczesne narzędzie, które znacznie usprawniło i ułatwiło komunikację z instytucjami publicznymi. Obecnie stanowi ono jeden z najważniejszych elementów krajowego systemu zarządzania kryzysowego, a także codzienne wsparcie dla instytucji realizujących różne zadania z zakres gospodarki wodnej.

Monitor IMGW umożliwia prezentację i wizualizację danych oraz produktów przygotowywanych w IMGW-PIB, bez konieczności ich uprzedniej obróbki. Dzięki bezpośredniemu połączeniu z bazami hydro i meteo, użytkownicy Monitora mają dostęp do najnowszych danych dotyczących opadów, stanów wód oraz zjawisk ekstremalnych występujących na terenie Polski.

Rdzeniem aplikacji jest System Hydrologii, do którego dostarczane są dane z automatycznej sieci pomiarowo-obserwacyjnej, aktualizowane co 10 minut. Baza jest uzupełniania informacjami z sieci tradycyjnej, gdzie obserwacje wykonują ludzie. Ponadto do systemu codziennie wprowadzane są dane na temat aktualnego stanu zbiorników retencyjnych przekazywane przez ich administratorów.

Nad poprawnością wszystkich prezentowanych informacji opiekę sprawują Biura Prognoz Hydrologicznych (BPH) oraz Centralne Biuro Hydrologii Operacyjnej w Warszawie, które na bieżąco weryfikują dane dostarczane z sieci IMGW-PIB.

Platforma Monitor IMGW służy do przekazywania najaktualniejszych danych hydrologicznych i metrologicznych w przejrzystej formie

Platforma Monitor IMGW służy do przekazywania najaktualniejszych danych hydrologicznych i metrologicznych w przejrzystej formie

Tabele w zakładacie „Stacje” umożliwiają m.in. podgląd obecnej sytuacji opadowej

Tabele w zakładacie „Stacje” umożliwiają m.in. podgląd obecnej sytuacji opadowej

Po wybraniu stacji użytkownik otrzymuje możliwość obserwowania zachodzących na niej zmian w czasie rzeczywistym

Po wybraniu stacji użytkownik otrzymuje możliwość obserwowania zachodzących na niej zmian w czasie rzeczywistym

Wśród danych dotyczących zbiorników retencyjnych znajdują się m.in. informacje o pojemnościach charakterystycznych, poziomie zwierciadła oraz aktualnym dopływie i odpływie

Wśród danych dotyczących zbiorników retencyjnych znajdują się m.in. informacje o pojemnościach charakterystycznych, poziomie zwierciadła oraz aktualnym dopływie i odpływie

Na mapach mamy możliwość wyświetlenia wszystkich aktywnych stacji pomiarowych oraz podgląd na ich aktualną sytuację meteorologiczną lub hydrologiczną

Na mapach mamy możliwość wyświetlenia wszystkich aktywnych stacji pomiarowych oraz podgląd na ich aktualną sytuację meteorologiczną lub hydrologiczną

Łatwy dostęp

Aplikację stworzono z zastosowaniem technologii webowej, dzięki czemu użytkownikami Monitora IMGW mogą być wszystkie zainteresowane służby. Nie wymaga ona instalowania dodatkowego oprogramowania i może być uruchamiana z dowolnego urządzenia podłączonego do globalnej sieci komputerowej. Dzięki temu produkty oraz funkcjonalności Monitora są dostępne nie tylko dla pracowników IMGW-PIB, ale również użytkowników statutowych, takich jak sztaby antykryzysowe, regionalne zarządy gospodarki wodnej czy urzędy wojewódzkie.

Dane w Monitorze IMHW można wyświetlać w formie przejrzystych wykresów – zarówno dla jednej, jak i kilku stacji pomiarowych

Dane w Monitorze IMGW można wyświetlać w formie przejrzystych wykresów – zarówno dla jednej, jak i kilku stacji pomiarowych

Na wykresach niebieską linią przedstawiono stan rzeki pomierzony przez automatyczną stację pomiarową, a zieloną – prognozę z modelu hydrodynamicznego

Na wykresach niebieską linią przedstawiono stan rzeki pomierzony przez automatyczną stację pomiarową, a zieloną – prognozę z modelu hydrodynamicznego

Mnogość danych

Aplikacja pozwala na dostęp do danych operacyjnych w formie tabel, wykresów, raportów oraz z poziomu map. Użytkownik możne wybrać interesujące go stacje meteorologiczne czy hydrologiczne i obserwować zmieniającą się sytuację hydrologiczną i meteorologiczną, jak również sprawdzić prognozowaną zmianę stanu wody.

Do analiz obszarowych służy mapa dynamiczna, na której za pomocą graficznych symboli przedstawione są lokalizacje i status stacji obserwacyjno-pomiarowych oraz dane radarowe i suma opadu zmierzonego na stacjach.

Dodatkowo użytkownik ma wgląd do prognoz opadów i temperatury, liczonych przy użyciu modeli AROME, COSMO i ALADIN oraz prognoz wydawanych przez synoptyka meteorologa.

W aplikacji stworzono również archiwum wydanych ostrzeżeń, dzięki czemu użytkownik ma szybki i zdalny dostęp do wszystkich komunikatów i ostrzeżeń wydawanych przez IMGW-PIB. Wszystkie obowiązujące alerty również można wyświetlić w postaci mapy.

Mapa przedstawiająca dane radarowe i wyładowania (lewa grafika) oraz sumy opadów za 48 godzin na stacjach obserwacyjnych (prawa grafika)

Mapa przedstawiająca dane radarowe i wyładowania (lewa grafika) oraz sumy opadów za 48 godzin na stacjach obserwacyjnych (prawa grafika)

Na mapach można również wyświetlić prognozy temperatury powietrza (lewa grafika) lub opadu (prawa grafika)

Na mapach można również wyświetlić prognozy temperatury powietrza (lewa grafika) lub opadu (prawa grafika)

Mapa przedstawiająca aktualnie obowiązujące ostrzeżenia meteorologiczne

Mapa przedstawiająca aktualnie obowiązujące ostrzeżenia meteorologiczne


Małgorzata Czepiel | Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju, IMGW-PIB
Zdjęcie główne: Nitish Kadam | Unplash

(Visited 48 times, 1 visits today)
Tagi: , , , Last modified: 30 sierpnia 2023
Close