F. Jaromir Kavan on Unsplash

Written by 11:42 Hydro, Technologie

Hydrauliczne badania modelowe w inżynierii wodnej

Hydrauliczne badania modelowe mają długą tradycję i sięgają końca XIX wieku, wtedy właśnie powstały pierwsze laboratoria hydrauliczne. Ich uruchomienie było ściśle związane z koniecznością wykonania niezbędnych analiz i badań dla nowoprojektowanych obiektów hydrotechnicznych. Zadaniem hydraulicznych badań modelowych jest określenie optymalnych kształtów i wymiarów poszczególnych elementów budowli, które zapewnią prawidłowe i bezpieczne jej funkcjonowanie nawet w ekstremalnych sytuacjach. 

W monografii “Hydrauliczne badania modelowe w inżynierii wodnej” przedstawiono podstawy teoretyczne zjawisk hydraulicznych, opis badań obiektów hydrotechnicznych na śródlądowych wodach powierzchniowych, a także badania odcinków rzek związanych z tymi budowlami. Omówiono zagadnienia z zakresu modelowania przepływu wody, ruchu rumowiska, jego erozji i sedymentacji, czy przepływ kry lodowej przez przelewy jazów lub zapór.

Książka skierowana jest do środowiska naukowców i inżynierów, zajmujących się problemami budownictwa hydrotechnicznego, studentów wyższych uczelni technicznych na kierunkach inżynieria środowiska i budownictwo wodne oraz studentów podyplomowych i pracowników biur konsultingowych.

książka IMGW-PIB: Hydrauliczne badania modelowe w inżynierii wodnej

Intencją Autora było przedstawienie problematyki hydraulicznych badań modelowych językiem zrozumiałym nie tylko dla wyżej wymienionych grup specjalistów, ale również czytelników posiadających jedynie podstawową wiedzę z hydrauliki i budownictwa wodnego.

Autor: Wojciech Majewski
Wydawca: IMGW-PIB

Publikacja IMGW-PIB dostępna jest online na naszej stronie internetowej www.imgw.pl.
https://www.imgw.pl/badania-nauka/publikacje-ksiazkowe/hydrauliczne-badania-modelowe-w-inzynierii-wodnej


Oprac. Redakcja.
Zdjęcie główne: Jaromir Kavan | Unsplash.

(Visited 51 times, 1 visits today)
Tagi: , , , Last modified: 31 sierpnia 2023
Close