F. Maciek Maciejewski, IMGW-PIB.

Written by 13:19 Hydro

Na czym polegają pomiary hydrologiczne?

Film: IMGW-PIB Hydrologiczna Osłona Kraju

Hydrologia [gr. hýdōr ‘woda’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’], nauka o wodach występujących w przyrodzie. W szerokim pojęciu przedmiotem jej badań jest hydrosfera, przyjęto jednak traktować hydrologię jako naukę o wodach lądowych (badaniem wód morskich zajmuje się oceanologia); głównym przedmiotem badań hydrologii jest krążenie wody w przyrodzie (cykl hydrologiczny), z uwzględnieniem jej właściwości fizycznych i chemicznych (hydrochemia).

Hydrologia dzieli się na: hydrometeorologię (hydrologię atmosfery, traktowana również jako gałąź meteorologii), zajmującą się m.in. opadami i osadami atmosferycznymi, potamologię (hydrologię wód płynących), limnologię (hydrologię wód stojących) — obie stanowią również gałęzie hydrobiologii, glacjologię (wraz z kriologią) oraz geohydrologię (nauka o wodach gruntowych); nauką o wodach podziemnych w ogóle jest hydrogeologia; podstawę empiryczną hydrologii stanowi hydrometria.

Zbieraniem materiałów pomiarowo-obserwacyjnych, ich publikowaniem oraz badaniami hydrologicznymi w Polsce zajmuje się państwowa służba hydrologiczna Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB.

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=Dbg-q2xybco


Oprac. Redakcja
Zdjęcie główne: Maciek Maciejewski/IMGW-PIB

(Visited 245 times, 1 visits today)
Tagi: , , Last modified: 1 września 2023
Close